VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA MIG ENL NEDAN:

Anders Sjöstedt
Oscarsbostället
Grunnebacka 3300
681 96 Kristinehamn

Tel: 070-555 30 57
E-mail: anders.ess@telia.com

Väl mött
Hälsar

Anders Sjöstedt
Innehar F-skattsedel

 BOKAS ÄVEN VIA::
 -STUDIEFÖRBUNDET
   VUXENSKOLAN
 -ABF m.fl.